Giá trị đầu tư vào bất động sản thường rất lớn, do vậy việc đầu tư vào thị trường này để an toàn, quản lý rủi ro là yếu tố sống còn với nhà đầu tư cá nhân. Cùng tìm hiểu các yếu tố sau để nhận diện rủi ro

Bất động sản có những ưu và nhược điểm nào

Ưu điểm: Đầu tư bất động sản không có yêu cầu gì dành cho nhà đầu tư miễn là bạn có tiền. Đó là ưu điểm dễ thấy. Tất nhiên nhà đầu tư phải có am hiểu về thị trường bất động sản. Ưu điểm tiếp theo là lợi nhuận mang lại đôi khi rất cao, gấp nhiều lần so với kênh gửi tiết kiệm như hiện nay.

Nhược điểm: nếu bạn nhìn nhận sai hoặc đánh giá thị trường cũng như khu vực đang xem xét đầu tư thiếu chính xác, bạn sẽ đối diện hoặc thua lỗ hoặc chấp nhận trường vốn. Tính thanh khoản của bất động sản thấp hơn rất nhiều so với các thị trường khác là vấn đề người đầu tư cần đặc biệt cân nhắc.

Nên bắt đầu như thế nào

Chọn kênh đầu tư an toàn và phù hợp nhất: xu hướng an toàn rõ rệt nhất là đầu tư vào đất nền, nhà phố và đầu tư vào căn hộ chung cư đã hình thành. Hình thức này phù hợp với nhà đầu tư mới.

Xây dựng chiến lược hợp lý: Như nhược điểm đã phân tích ở trên nhà đầu tư cần phải có kế hoạch đầu tư chi tiết và hợp lý từ các vấn đề: nguồn vốn để đầu tư, mức lời kỳ vọng, mua theo hình thức đầu cơ hay đầu tư?

Trên đây là một số điểm cần biết để quản lý hiệu quả rủi ro trong đầu tư bất động sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *